ข้อมูลทางเทคนิค

รีเวท เบอร์ 4
รายละเอียด:

Spec No4

รีเวท เบอร์ 4
รายละเอียด:

Tiger

รีเวท เบอร์ 5
รายละเอียด:

Spec No5

รีเวท เบอร์ 4
รายละเอียด:

Tiger

รีเวท เบอร์ 6
รายละเอียด:

Spec No6

รีเวท เบอร์ 6
รายละเอียด:

Tiger